Hoe kan ik een pgb voor een traplift aanvragen?

Aanvraag persoonsgeboden budget (pgb) trapliften.
Mensen die bijvoorbeeld door een ziekte, ouderdom, handicap, invaliditeit een bepaalde vorm van zorg nodig hebben
kunnen deze zorg zelf inkopen. Deze vorm van zorgkosten kan gefinancierd worden uit het pgb wat ook wel persoonsgeboden budget
genoemd wordt. Wanneer men voor deze vorm van vergoeding in aanmerking komt wordt dit betaald uit Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Pgb voor een traplift aanvragen

Voor de aanvraag van een persoonsgeboden budget ten behoeve van het kopen van een traplift in uw woning kunt U terecht bij het Wmo-loket in uw woonplaats of gemeente.
Dit heet soms ook wel zorgloket of loket wegwijs dit kan per woonplaats verschillen. Als U hier een pgb gaat aanvragen zullen zij beoordelen of U
in aanmerking komt voor een vergoeding, of daar recht op hebt. De regels kunnen hierbij per gemeente verschillen. Daarna kunt U bij goedkeuring een traplift gaan kopen.

Pgb uitbetaling

Wanneer U recht hebt op een pgb vanuit de AWBZ, dan zal dit uitbetaald worden door het zorgkantoor. Dit betaald worden in termijnen per kwartaal, per halfjaar, per maand of per jaar.