Traplift Vergoeding 2017: Informatie over subsidie (WMO/PGB/WLZ)

Traplift Vergoeding Aanvragen
Hier op deze pagina zullen we informatie geven over de traplift vergoeding 2017. In de WMO is geregeld dat mensen met een handicap of beperking financiƫle ondersteuning kunnen krijgen. Als U een aanpassing zoals een traplift in uw woning nodig heeft heeft U mogelijk recht op een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2017 (Wmo 2017) of kan men in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Dit hangt onder meer af van de kosten, zwaarte en aanleiding van de zorg die U nodig heeft.

Wmo 2017 vergoeding voor woningaanpassing

Voor verschillende woningaanpassingen is het mogelijk om een beroep te doen op WMO. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld invaliden, ouderen, gehandicapten en mensen met een psychisch probleem maar ook iemand die door een ongeval tijdelijk minder valide is kan recht hebben op een traplift vergoeding 2017. In de gemeente waar U woont kunt U navraag doen bij het Wmo-loket of er mogelijk recht is op een vergoeding. In sommige plaatsen is dit ook mogelijk bij het sociaal wijkteam, dit verschilt natuurlijk per woonplaats. Wanneer U contact opneemt en zegt dat het om een Wmo-aanvraag gaat zullen ze U snel doorschakelen naar de juiste afdeling, of een afspraak maken voor een intake gesprek. Zorg in dat geval dat U alvast een overzicht van de traplift kosten bij de hand heeft.

Wlz vergoeding voor woningaanpassing

Wanneer U thuis zorg ontvangt en U heeft een Wlz-indicatie dan zult U wellicht voor de vergoeding of subsidie van de kosten voor een woningaanpassing in aanmerking komen.

Pgb vergoeding voor woningaanpassing

Het is de plicht van gemeenten om er voor te zorgen dat mensen in hun gemeente zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Deze ondersteuning geven ze na een hulpvraag bij de personen die recht hebben op een vergoeding of subsidie thuis. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet, en het ondersteunen van haar inwoners die hulp nodig hebben bij het behouden van hun zelfstandigheid.

Ook kan het gaan om hulp bij bijvoorbeeld:

  • Werk, dagbesteding of begeleiding.
  • Zorgen voor ondersteuning van een mantelzorger.
  • Het zorgen voor onderdak van slachtoffers van huiselijk geweld.
  • Huisvesting van personen met een psychische stoornis in een beschermde woonomgeving.
  • Aanpassen van een senioren of aanleunwoning.

De traplift vergoeding 2017 aanvragen

Het aanvragen van een PGB, subsidie of tegemoetkoming in de kosten gaat in een aantal stappen. Dit gaat zoals in onderstaande illustratie te zien is