Privacybeleid

Tijdens uw bezoek aan de website Trapliften-Traplift en contact via onze helpdesk, kan persoonlijke informatie over u worden verzameld. Dit gebeurt zowel direct (via een verzoek) als indirect.

Trapliften-Traplift gebruikt deze informatie uitsluitend voor de in de volgende privacy statement doeleinden. Trapliften-Traplift doet dit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften zoals aangegeven in de “Wet bescherming persoonsgegevens”.

(Let op: Onze privacy policy en de disclaimer zijn alleen in het Nederlands beschikbaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen wanneer U meer informatie wilt over iets op deze pagina.)

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens zoals uw e-mailadres of welke producten en/of diensten u van Trapliften-Traplift afneemt.

Persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten.

Toezenden van informatie

Indien u aangeeft dat u per e-mail geïnformeerd wenst te worden over onze producten en diensten, gebruiken wij met uw toestemming uw gegevens om u per e-mail te informeren. U kunt uw toestemming voor het verzenden van e-mailberichten ook weer intrekken, waarna wij geen informatie meer per e-mail verzenden.

Deelname aan acties, enquêtes en prijsvragen

Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Leveren van producten en diensten

Daarnaast hebben wij in sommige gevallen uw adresgegevens nodig om de door u verzochte informatie en/of bestelde producten per post toe te sturen. Voor diensten of producten zoals bijvoorbeeld een traplift offerte of trapliften prijzen, hebben wij in een aantal gevallen aanvullende gegevens nodig.

Deze gegevens verzamelen wij alleen als u tijdens de aanvraag daarvoor toestemming heeft gegeven. Tijdens het aanvraagproces wordt u er op gewezen welke persoonsgegevens wij precies van u nodig hebben om het betreffende product te kunnen leveren.

Geen gebruik van gegevens door derden
Trapliften-Traplift stelt in geen enkel geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook worden uw gegevens niet verkocht.

Trapliften-Traplift kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houden wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Klikgedrag (alleen van toepassing op bezoekers van de website)
Trapliften-Traplift kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Trapliften-Traplift haar dienstverlening steeds kan verbeteren. De voor Trapliften-Traplift zichtbare gegevens zijn hierbij niet te herleiden naar personen of persoonlijke gegevens.

Cookies (alleen van toepassing op bezoekers van de website)

Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Trapliften-Traplift klikt u hier.

Websites van derden (alleen van toepassing op bezoekers van de website)
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Raadpleeg hiervoor de gegevens bij contact.

Verwijderen persoonsgegevens

Uw gegevens worden door ons automatisch uit het bestand verwijderd indien wij deze niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening.

Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens, zullen wij uw gegevens in principe vernietigen. Indien deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij u daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan.

Wijzigingen
Trapliften-Traplift behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.